หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 
 

ศูนย์สมุนไพร และแพทย์แผนไทย (รพ.สต.บ้านกล้วย)

ศูนย์ศฺลปาชีพประชาสุขสันต์
     
 
 
 

ตะกร้าหวาย ฝีมือกลุ่มแม่บ้าน

ปลาส้มฟัก ประกอบจิตร์
     
 
 
 
 
 
  ที่ตั้ง และ อาณาเขต
                 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย มีสำนักงานเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มก่อตั้ง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ประมาณ ๒ กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
  อาณาเขตติดต่อ จำนวนประชากรในตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.หนองเมือง และ อบต.สายห้วยแก้ว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.หนองทรายขาว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านทราย และ อบต.หินปัก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.โพนทอง และ อบต.
สนามแจง
 
  ประชากรทั้งสิ้น ๒,๕๗๖ คน ประกอบด้วย
   
ชาย ๑,๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๙
   
หญิง ๑,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๑
  จำนวนครัวเรือน ๙๙๙ ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๘๔ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  เนื้อที่
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๗๕๐ ไร่ แยกเป็น
   

พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณร้อยละ ๕๘
   

ที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ ๑๐
   

แหล่งน้ำ ประมาณร้อยละ ๖
   

เส้นทางคมนาคม ส่วนราชการ ที่สาธารณะ และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ ๒๖
 
  ภูมิประเทศ
                  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก (อนุศาสนนันท์) ผ่านกลางพื้นที่ตำบลจากทิศเหนือจรด ทิศใต้ ยาวประมาณ ๙,๓๐๐ เมตร
 
  อาชีพประชากร
                  ประชากรของตำบลบ้านกล้วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจเกษตรกรรม ทอผ้ามัดหมี่ ค้าขายผลิตภัณฑ์ มวลรวม ตำบล ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
 
  ข้อมูลประชากร
 
    บ้านกล้วย ๒๑๖ ๒๒๙ ๔๔๘ ๑๔๕  
  บ้านกล้วย ๑๗๘ ๒๒๑ ๓๙๙ ๑๐๒
    บ้านกล้วย ๑๗๘ ๑๙๔ ๓๗๒ ๑๓๕  
  บ้านกล้วย ๒๐๖ ๒๖๐ ๔๖๖ ๑๘๕
    บ้านกล้วย ๔๑๔ ๔๗๗ ๘๙๑ ๔๓๒  
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2554
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-8527135
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 6,731,889 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10