หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81- 6865 ลพบุรีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกล้วย พวงราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานดูแลสวนสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15