หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง จำนวน 254 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 ? 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 - 2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อรองเท้าดับเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5