หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณบ้านนายจรัล ประสมทอง ถึงบ้าน นายทองขาว กล่องทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอย ประชาอุทิศ 1 ช่วงสะพานหลังวัดบ้านกล้วย เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทราย หมู่ ที่ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๖๕ ลพบุรีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)