หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 3 บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ล เดิม หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายจรัล ประสมทอง ถึงบ้านนายณรงค์ นาน้ำเชี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ลเดิม หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางรัศมี จำปางามถึง บ้านนายประสาน พงศ์ขจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ลเดิม หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางจันแดง ปัญญามัง ถึง บ้านนายสมร วงษ์เพิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ลเดิม หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางจันแดง ปัญญามัง ถึง บ้านนายสมร วงษ์เพิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ล เดิม หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายจรัล ประสมทอง ถึงบ้านนายณรงค์ นาน้ำเชี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับบนถนน ค.ส.ลเดิม หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางรัศมี จำปางามถึง บ้านนายประสาน พงศ์ขจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๙๙๕๖ ลพบุรีพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8