หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศรีตะวัน ซอยหนึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเรียบคลอง 14 ขวา หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศรีตะวัน ซอยหนึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเรียบคลอง 14 ขวา หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2562 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อถัรองรับขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเรียบคลอง 14 ขวา หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณบ้านนายจรัล ประสมทอง ถึงบ้าน นายทองขาว กล่องทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2