หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน (จัดสถานที่และเครื่องเสียง) ตามโครงการแข่งขัน กีฬา?บ้านกล้วยต้านยาเสพติด? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬา บ้านกล้วยต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดลพบุรี (ราคารายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และกิจกรรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และกิจกรรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16