หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

ศูนย์สมุนไพร และแพทย์แผนไทย (รพ.สต.บ้านกล้วย)
     
 

ตะกร้าหวาย ฝีมือกลุ่มแม่บ้าน
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2554
 
 
 
 
 
 
   
   
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) ปีงบประมาณ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 166 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 150 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 231 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 235 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมแซมคันถนน ค.ส.ล.สายสวนส้ม หมู่ที่ 1 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 179 
แจ้งเรื่องเว็บไซต์หน่วยงานอาจเข้าใช้งานไม่ได้ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 232 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 219 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษี [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 214 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายสระโพธิ์ถึงบ้านนายขาว ต้นจัน [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 227 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บริเวณสะพานหลังวัดบ้านก [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 224 
การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 624 
       
อบต.ห้วยขุนราม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาพระยาเดินธง คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยขุนราม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านหมี่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลำนารายณ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล หมึกสายวง (Blue-ringed octopus) [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ชอนน้อย แจ้งประชาสัมพันธ์การปลูกหม่อนอาหารสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองรี แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ(2) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวสำโรง ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 64 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.เขาแหลม การรับซื้อขยะประจำเดือน มกราคม 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองผักแว่น การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหลวง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายดอนเจริญ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่าหลวง ประกาศประกวดราคาฅโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีตสายดอนเจริญซ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.พุคา ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ปร [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
อบต.เขาแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมจัดกิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ เผย [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
       
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 232 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 153 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 239 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 376 
ที่ ลบ 0023.5/1153 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 146 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 742 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 361 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 485 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 688 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 565 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 464 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 643 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 487 
ที่ ลบ 0023.5/ว 937 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 343 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 705 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 560 
ที่ ลบ 0023.5/ว 781 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 304 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 540 
 
 
 
 
   
เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 11671  ตอบ 10  
ร้องทุกข์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 3557  ตอบ 3  
อยากให้มีที่ออกกำลังกาย (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 235  ตอบ 0  
 
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  ค่อนข้างน้อย
  น้อย
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-8527135
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่   สถานที่ติดต่อ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)   นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   แผนพัฒนาสามปี
คู่มือบริการประชาชน   คำสั่ง
สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย   การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์   สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช.
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) / (สขร.1)   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ   งบแสดงรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 5,018,250 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10