หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นางทัศนี อันทะชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ประเพณีกำฟ้า
ประเพณีเส่อกระจาด
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ ผลการยกย่องเชิดชูพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
สำนักปลัด
ลำดับภาพที่ 1/4
สำนักปลัด
ลำดับภาพที่ 2/4
กองคลัง
ลำดับภาพที่ 3/4
กองช่าง
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

-เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีวินัยในการปฏิบัติราชการและการตรงต่อเวลา
-เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล
-เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279
-เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององค์การบริหารสวนตําบลบ้านกล้วย ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในการปฏิบัติราชการและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบ้านกล้วย ดังนี้

1 นางจงจิตร  สุขร่ำไป ครู คศ.2
2 นายสามารถ  ศรีวสุทธิ์ พนักงานขับรถขยะ
3 นางสาวเพียงขวัญ  กันหาภัย คนงานทั่วไป(งานพัสดุฯ)
4 นายวิจัย  กระต่ายจันทร์ คนงานทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 16.17 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 10,184,524 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10