หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕62  
 

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณและได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ใช้แหล่งน้ำในการดำเนินชีวิต  เช่น  การคมนาคม  เกษตรกรรม  การประมง  การบริโภค-อุปโภค  ฯลฯ  ซึ่งประเพณีลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีการลอยกระทง อย่างสวยงาม โดยถือว่าการลอยกระทงจะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อสายน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่ แหล่งอาหาร และการดำเนินชีวิต  และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น  เพื่อให้มีกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปพร้อมกับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๗) (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕62 ระหว่างวันที่ 10-11  พฤศจิกายน  ๒๕62  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ หมู่ 5  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 10  พฤศจิกายน 2562  (กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำลำคลอง)
- ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ในตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่ ๑-๕  คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สภาวัฒนธรรม ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  การพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา ในหมู่ที่ ๑ – ๕  เพื่อลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่มีความสะอาด
วันที่ 11 พฤศจิกายน  ๒๕62  (กิจกรรมฟื้นฟูประเพณี การแข่งขันกีฬา การละเล่น และการแสดงท้องถิ่น)
ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น.  
-  จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน 17 ปี
-  จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล รุ่น ทั่วไป
ภาคค่ำ
-  การประกวดกระทง
-  การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                -  การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย
                -  การแสดงชมรมแอโรบิค
                -  การแสดงดนตรี
                -  กิจกรรมจัดแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบล
                -  ประชาชนร่วมกันลอยกระทง

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 15.28 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 304 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 5,768,935 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10