หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

 
การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
เอกสารแสดงตน
หนังสือมอบอำนาจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ และพักอาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 25 กันยายน 2563 บริเวณ สำนักงานปลัด  ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย หมายเลขโทรศัพท์ 036-472790 ต่อ 13  โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
#ผู้สูงอายุ ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) กรณีผู้สูงอายุมาแสดงด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
2) กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนเอง เอกสารประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชนของผู้สูงอายุ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ, สำเนาสมุดบัญชีของผู้สูงอายุ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
#คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) กรณีคนพิการมาแสดงด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง,บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง และสมุดบัญชี ฉบับจริง
2) กรณีผู้พิการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนเอง เอกสารประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจ, ทะเบียนบ้านผู้พิการ ฉบับจริง, บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง, สมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
*** ในการนี้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ที่มีความประสงค์โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัด เอกสารประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ (ผู้มอบ) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีธนาคาร (ผู้รับมอบ) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

                   สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้สูงอายุและคนพิการ ท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนดระยะเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 16.38 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 688 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 5,768,919 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10