หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นาย.....................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

 
การรับแสดงตนเพื่อยืนยันในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
<<
>>
X
กรณีแสดงตนด้วยตนเอง
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแสดงตนแทน
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย อบต.บ้านกล้วย กำหนดให้มีการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในเขต อบต.บ้านกล้วย (ทั้งรายเก่ารายใหม่) โดยจะเปิดรับแสดงตนระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ดั้งนั้น จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งมีภูมลำเนาอยู่ในเขต อบต.บ้านกล้วย ทุกท่าน ให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 โดยสามารถมาแสดงตนได้ที่  อบต.บ้านกล้วย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ในวันและเวลาราชการ
***** หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
***** หมายเหตุ
- หากผู้สูงอายุหรือผู้พิการ มาแสดงตนไม่ได้ สามารถมอบหมายให้บุตร-หลาน หรือญาติมาแสดงตนแทนได้  โดยให้ถือใบมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุหรือผู้พิการพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาด้วย (รับใบมอบอำนาจได้ที่ อบต.บ้านกล้วย)

ประชาสัมพันธ์โดย
สำนักปลัด อบต.บ้านกล้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14.07 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 349 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 9,201,650 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10