หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่่วยเหลือได้ในการดำรงชีพ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลิอประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย [ 1 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)