หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบ จาก สตง ประจำปี 2561 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นการทำงานหรือการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาร 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2562 รอบที่ 2 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯ [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรมและรายงานผลการดำเนินตามจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2