หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวาทิน พุ่มบ้านเซ่า
ปลัด อบต.บ้านกล้วย
โทร : 036472790
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธาราพร ประกอบเพชร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036472790 ต่อ 103


นายอรุณ วรรณาลัย
หัวหน้าส่วนโยธา
โทร : 036472790 ต่อ 105


นายวิเศษ สุนนทะนาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036472790
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน