หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นาย.....................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 
 

ศูนย์สมุนไพร และแพทย์แผนไทย (รพ.สต.บ้านกล้วย)
     
 
 
 

ตะกร้าหวาย ฝีมือกลุ่มแม่บ้าน
     
 
 
 
 
 
 
   
 
พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัยและให้บริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
 
จัดวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
 
 
   
 
จัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือผู้ประสบภัยสาธารณะ
 
ร่วมมือกับสถานีอนามัยในการส่งเสริมและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
การส่งเสริมและการจัดการศึกษาทุกระดับ
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา
 
การคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
   
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย
 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
สังคมปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด
 
 
   
 
การแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
   
 
พัฒนาแหล่งน้ำและลำคลองสาธารณะให้สะอาดสวยงาม
 
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและป้องกันปัญหามลพิษ
 
อนุรักษ์แหล่งน้ำและสถานที่สาธารณะ
 
 
   
 
ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนา
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2554
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-472-789
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 9,202,343 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10